Showing: 1 - 10 of 16 RESULTS

5 MIN Carrot Shirishiri (Local Okinawan Cuisine) | Japanese Cooking Video Recipe

Ninjin Shirishiri (Stir-fried Carrot Strips) is a local dish of Okinawa prefecture. “Shirishiri” means thin strips (julienne strips) in Okinawan dialect. Stir-fried carrot strips are …